Reklamní předměty, tento týden prodej reklamních předmětů s 10 % slevou. Sleva se vztahuje na nákup reklamních předmětů nad 15 000 Kč bez DPH , ale nezahrnuje tiskové a ostatní služby.

Recyklační příspěvky

 
 

Recyklační příspěvky

Dodavatel  reklamnich předmětů Eva Brejžková - ADONAI je zapojena do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení pro­vozovaného společnostmi REMA  Battery, s.r.o.(registrační číslo 0508132459).

Tato společnost postupně vytváří síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých e­lektrozařízení­ na celém území České republiky. Dále zajišťují svoz odevzdaných e­lektrozařízení­ z těchto míst do zpracovatelských zařízení.

Chceme vás informovat o tom, že díky platné legislativě musíme jako výrobci, resp. první dovozci k cenám elektros­potřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vznikly výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti, mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností v souladu § 73, zákona č. 542/2020 Sb.. Výši recyklačního příspěvku elektrozařízení naleznete na webových stránkách v popisu produktu-doplňkové parametry.

Jste-li spotřebitelem nebo konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme si Vás upozornit, že máte dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu.