Recyklační příspěvky a zpětný odběr elektrozařízení/baterií

 

Recyklační příspěvky

Dodavatel  reklamnich předmětů Eva Brejžková - ADONAI je registrována do kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elek­trozařízení a baterií pro­vozovaného společnostmi REMA Systém, a.s. (IČO 64510263, se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, www.rema.cloud) a REMA  Battery, s.r.o. (IČO 28985681, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, www.remabattery.cz).

Tyto společnosti vytváří síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých e­lektrozařízení­ a baterií na celém území České republiky. Dále zajišťují svoz odevzdaných e­lektrozařízení­ z těchto míst do zpracovatelských zařízení.

Chceme vás informovat o tom, že díky platné legislativě musíme jako výrobci, resp. první dovozci k cenám elektros­potřebičů připočítávat i příspěvek na likvidaci elektrozařízení, takzvaný recyklační příspěvek. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vznikly výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům nové povinnosti, mezi které patří i oddělené uvádění nákladů na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobku s ukončenou životností v souladu § 73, zákona č. 542/2020 Sb.. Výši recyklačního příspěvku elektrozařízení naleznete na webových stránkách v popisu produktu-doplňkové parametry.

Jste-li spotřebitelem nebo konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme si Vás upozornit, že máte dle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení/baterií v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení/baterií , a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení/baterií podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení/baterie do komunálního odpadu.

 

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 Symbol 1

Symbol 2

Symbol 1

Symbol 2

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 

 Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

 

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Alkalické

Alkalické, Alkaline, AlMn

AAA, AA,C, D, 6V, 9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty, Power Cell

AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat

Lithiové

Lithium, Lithium Ion, Li-Ion

Velikost se různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

Nikl-metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V, 12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače